Cariere

Posturi disponibile

Expert Contabil – 0 posturi libere
Auditor Financiar Junior – 0 posturi libere
Auditor Financiar – 0 posturi libere
Economist – 1 posturi libere
Contabil – 1 posturi libere


Expert contabil

Poate tine sau supraveghea contabilitatea, poate intocmi si/ sau verifica bilantul contabil, dar trebue sa certifice bilantul contabil;

Ofera asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii.

Trebuie sa efectueaze analize economico-financiare, audit financiar-contabil, dar si evaluari patrimoniale.

Poate efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare si/ sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege.

Poate executa si alte lucrari cu caracter financiar-contabil, fiscal, dar si de organizare administrativa si informatica;

De asemenea, indeplineste, asa cum este stabilit de lege, atributiile prevazute in mandatul de cenzori al societatilor comerciale.

Aplica si trimite-ne CV-ul tau.


Auditor Financiar Junior

Examineaza obiectiv activitatea financiara a companiei – client in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, proceselor de fundamentare a deciziei si totodata, in cel al planificarii, programarii, organizarii, coordonarii urmaririi si controlului indeplinirii deciziilor.

Verifica eficacitatea sistemelor contabile, a legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor.
Efectueaza audituri de control in diferite departamente sau societati ale clientului pentru a se asigura de punerea in aplicare a standardelor contabile, fiscale si juridice.

Identificara motivelor diferitelor anomalii din cadrul serviciilor auditate pentru a propune solutii de ameliorare adecvate problemelor identificate

Intocmeste dosarul de audit si altor documente de lucru in conformitate cu legislatia si normele de lucru si transmiterea acestora catre client

Elaborareaza propuneri si recomandari catre Responsabilul de departament sau direct catre client pentru a evita orice risc juridic si fiscal.

Aplica si trimite-ne CV-ul tau.


Auditor Financiar 

Participa la realizarea misiunilor de audit realizate pe baza principiilor impuse de Standardele Internationale de Audit (ISA). ISA asa cum au fost ele adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. De asemenea, misiunile de audit sunt in acord cu planul de audit general si cu programul de lucru.

Colecteaza probele de audit.
Rezolva sarcinile prevazute de actele normative referitoare la activitatea de audit.
Intocmeste documentele de lucru.
Intocmeste dosarul de audit.

Raspunde de realizarea eficienta a tuturor atributiilor stabilite prin fisa postului.
Perfectionarea si actualizarea continua a cunostintelor in domeniu.
Utilizeaza tehnicii sondajului si urmareste ca in emiterea unor judecati riscurile sa fie cat mai mici.

Incadrarea in programul de lucru si in bugetul de timp

Aplica si trimite-ne CV-ul tau.


Economist 

Actualizeaza si verifica soldurile in lei si valuta utilizand electronic banking
Urmareste zilnic cursurile valutare si le transmite departamentelor societatii.

Urmareste si se supravegheaza procesarea viramentelor interne in relatiile cu tertii, dar si cu bugetul de stat.
Supervizeaza si pregateste documentatia in vederea obitinerii scrisorilor de garantie bancara.

Intocmeste corect si la timp platile de efectuat.
Urmareste sa fie aplicat si respectat regulamentul bancar referitor la platile in valuta.

Tine evidenta si justifica efectuarea platilor in avans, asa cum sunt prevazute de lege.

Intocmeste raportari si informari, asa cum sunt prevazute de legea fiscala.
Propune solutii in momentele de criza in viata economica a societatii.

Aplica si trimite-ne CV-ul tau.


Contabil

Supravegheaza evidenta contabila a stocurilor, asigura evidenta relatiilor cu tertii, dar si cu trezoreria si urmareste evidenta veniturilor si cheltuielilor.

Are responsabilitatea contabilizarii facturillor emise pentru clientii interni.
Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont.
Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa.

Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor.
Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni.

Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, facturi externe, DVI si NIR).

Intocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora:

Intocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in lei
Intocmeste balante de verificare pentru clienti
Intocmeste liste de avansuri din trezorerie.

Aplica si trimite-ne CV-ul tau.


Atasaza CV