Servicii

Contabilitate
Expertiza Contabila
Audit Financiar
Audit Intern
Consultanta de specialitate
Evaluari
Alte servicii


Contabilitate

Evidenta contabila financiara si de gestiune

Revizie contabila
•Intocmirea de proceduri si politici contabile specifice fiecarui client;
•Inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor tranzactiilor patrimoniale efectuate de catre societate;
•Stabilirea obligatiilor societatii fata de bugetul consolidat de stat, intocmirea declaratiilor aferente si reprezentarea in relatia cu institutiile fiscale;
•Intocmirea de situatii financiar-contabile in conformitate cu standardele de contabilitate nationale si internationale;
•Prelucrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale firmei, cat si in relatiile cu investitorii, creditorii, clientii, institutiile publice si alti utilizatori?
•verificarea integrala a tuturor conturilor din balanta de verificare, reprezentand un control amanuntit efectuat pentru fiecare luna in parte.

Sus


Expertiza contabila

Expertiza contabila judiciara si extrajudiciara

•Verificarea gestiunii administratorului din care sa rezulte sumele incasate, destinatia acestora si platile efectuate;
•Efectuarea inregistrarilor legale in contabilitate;
•Verificarea tuturor Registrelor prevazute de lege pentru toate formele de persoane juridice;
•Evidentierea si achitarea obligatiilor catre stat rezultate din activitatea contabila;
•Respectarea normelor legale in vigoare in ceea ce priveste avizele si aprobarile necesare administratorului pentru efectuarea platilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente;
•Verificarea legalitatii calculului, efectuat de administrator, in stabilirea, determinarea cauzelor perceperii de catre furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalitatilor achitate in perioada mentionata si cine se face vinovat de producerea lor;
•Verificarea tuturor sumelor incasate in numerar de angajati, confruntindu-se copiile chitantelor cu Registrul de Casa;
•Verificarea tuturor platilor curente efectuate de administrator catre furnizorii de servicii, legalitatea lor, si daca in conditiile in care persoana juridica avind de plata mari restante/penalitati la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a pastrat banii in Casa fara a plati furnizorii de servicii;
•Stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice si persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale

Sus


Audit financiar

Audit financiar independent

•derularea misiunii de audit in baza unor proceduri detaliate specifice domeniului si dimesiunilor fiecarui client, cu respectarea standardelor de audit nationale si internationale;
•asigurarea unei echipe formate din experti specializati pe domenii specifice, coordonati de auditori financiari membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania;
•acordarea unui buget de timp suficient pentru intelegerea si verificarea operatiunilor patrimoniale derulate de client;
•comunicarea continua pe durata efectuarii misiuni de audit cu managementul si personalul societatii client pentru remedierea in timp util a deficientelor constatatem atat in ceea ce priveste reflectarea in contabilitate a operatiunilor patrimoniale cat si in privinta eficientei si rentabilitatii activitatii desfasurate

Audit operational

•evaluarea performantelor utilizarii activelor imobilizate si a grupurilor de active (subunitati si centre de cost);
•evaluarea gestiunii stocurilor, a graficelor de aprovizionare corelate cu volumul de vanzari, capacitatile de stocare si eficienta aprovizionarilor;
•evaluarea performantelor sistemului de evidentiere, creditare si incasare a clientilor societatii beneficiare;
•evaluarea performantelor sistemului de aprovizionare, atat privind modul de contractare (tarife, receptii, modalitati de plata) cat si necesitate contractarilor, in special pentru sercivii;
•evaluarea fluxurilor informationale, inclusiv a sistemelor informatice utilizate

Sus


Audit intern

intocmirea de proceduri detaliate specifice pentru departamentul de audit intern, care sa acopere integral operatiunile derulate de beneficiar si riscurile la care sunt supuse activitatile societatii;

asigurarea unei echipe formate din experti specializati pe domenii specifice, coordonati de auditori financiari membri ai Camera Auditorilor Financiari din Romania;

acordarea unui buget de timp suficient pentru intelegerea si verificarea operatiunilor patrimoniale derulate de client;

comunicarea continua pe durata efectuarii misiuni de audit cu managementul si personalul societatii client pentru remedierea in timp util a deficientelor constatatem atat in ceea ce priveste reflectarea in contabilitatet a operatiunilor patrimoniale cat si in privinta eficientei si rentabilitatii activitatii desfasurate.

Sus


Consultanta financiar – contabila

Consultanta fiscala

Consultanta financiara-contabil si administrativa

Asistenta pe durata controlului fiscal
•Se ofera servicii de consultanta in domeniul impozitelor si taxelor pentru persoane juridice si persoane fizice.
•TVA (scop, cote, rambursari, teritorialitate, scutiri)
•Impozit pe profit (scop, aspecte locale, cote, facilitati, reduceri, deductibilitatea cheltuielilor)
•Impozit pe venit (cote, determinare, declaratii)
•Impozit pe salarii si venituri asimilate salariilor (cote, determinare, scutiri, deduceri, declaratii, fise fiscale)
•Taxe si contributii aferente salarizarii (CAS, CASS, somaj, etc.)
•Impozit pe venitul persoanelor nerezidente (cote, tratate de evitare a dublei impuneri)
•Impozite si taxe locale.
•Consiliere privind divergentele cu autoritatile fiscale (contestatii), calcul majorari de intarziere, penalitati
•Asistenta pe durata controlului fiscal

Sus


Evaluari

In urma primirii unei solicitari de evaluare intocmim un dosar cu actele necesare: act de proprietate, cadastru, intabulare, autorizatie de constuire, certificat de urbanism etc. Pe baza dosarului un evaluator acreditat realizeaza lucrarea in termenul-limita prevazut. Dupa definitivarea dosarului, va contactam si predam lucrarea.

Sus


Alte Servicii

Alte servicii oferite de noi
•Realizarea inventarierii elementelor patrimoniale;
•Consultanta si /sau asistenta privind organizarea gestiunilor de marfa, materii prime sau materiale;
•Instruirea personalului financiar contabil si a lucratorilor comerciali cu atributii de gestiune;
•Asistarea contribuabilului pentru obtinerea certificatului fiscal;
•Refacerea evidentelor contabile.

Sus